Historie firmy

Počátek existence naší firmy je spojen s reklamní agenturou Business Arts, které jsme kompletně zabezpečovali informační technologie. Zde jsme také realizovali první projekty pro klienty z řad realitních makléřů a obchodních společností. Časem byla vytvořena divize agentury se zaměřením právě na oblast IT využívající technologie společnosti Progress Software.

Příchodem dalšího společníka vznikla z této divize v roce 1993 společnost Business Arts Development, která se již tehdy specializovala na platformu Lotus Notes. V roce 1994 došlo k úplnému odloučení od "mateřské" agentury Business Arts a přejmenování na CS Development.

Logo firmy, 1994 - 1999

"Již od roku 1993 byly naší hlavní doménou technologie Lotus Notes, tehdy se jednalo o verzi 3.0c." - Ing. Jan Suchomel - ředitel

"Systém Lotus Notes byl tehdy používán společností CocaCola, General Motors, NASA, Bundeswehr i CIA. Ale tady jej téměř nikdo neznal..." - Ing. František Bašta - technický ředitel

V témže roce jsme získali první velkou zakázku. Našim klientem byla společnost EDIT, producent jednoho z prvních katalogů firem v ČR. Cílem bylo vyvinout a implementovat systém pro sběr a následné zpracování dat z cca. 12 poboček po celé České i Slovenské republice, včetně fakturačního modulu – úkol jako stvořený právě pro Lotus Notes. Díky tomuto systému byl vytvořen vedle tištěného katalogu vůbec první elektronický katalog firem na CD-ROM v ČR!

V roce 1994 jsme se stali partnerem společnosti Lotus, v roce 1996 jsme pak po splnění všech nutných požadavků dostali titul nejvyšší - Lotus Premium Partner. Po dokončení akvizice Lotusu  společností IBM byl posléze název této nejvyšší úrovně partnerství změněn na IBM Premier Partner.

V tomto období jsme získali další důležité zkušenosti a zároveň jsme si postupně upevnili pozici na tuzemském trhu dodavatelů informačních technologií.

Logo firmy, 1999 - 2002

Mezníkem v našem vývoji je rok 1997. Našim klientem se stala nejsilnější mobilní telekomunikační operátor - společnost Eurotel. V první fázi spolupráce to byla migrace celého poštovního systému z platformy MS Mail na Lotus Notes. Vedle tohoto „interního projektu“ jsme vyvinuli a implemovali pro Eurotel systém Dealer Station řešící komunikaci operátora se sítí autorizovaných dealerů. Systém ošetřuje smluvní i technické procesy aktivace nových zákazníků a s tím souvisejících služeb. Důsledkem rostoucích nároků Eurotelu na původní systém Dealer Station byl později vyvinut nový systém POS (Point of Sales), který byl následně rozšířen i na všechny značkové prodejny Eurotelu.

V této souvislosti považujeme za vhodné připomenout významný podíl společnosti Eurotel na analytické části uvedených projektů. Též nelze opomenout skutečnost, že právě díky spolupráci se společností Eurotel zaznamenává naše firma v letech 1997 až 2001 největší růst ve své historii.

V roce 1998 jsme měli příležitost přímo přispět k vývoji systému Lotus Notes. Společně s Irskou pobočkou společnosti Lotus jsme se podíleli na testování české lokalizace Lotus Notes R5, což byla pro nás velmi zajímavá a nevšední zkušenost. Spolu s rostoucím počtem realizovaných projektů a souvisejících technologií bylo naše portfolio rozšířeno postupně i o ostatní produkty společnosti IBM, například IBM Websphere a Content Management. Toto rozšíření obzoru nám přináší stále větší okruh znalostí a dovedností z mnoha klíčových oblastí.

Logo firmy, 2002 - současnost

S rostoucími bezpečnostními riziky souvisejícími především s masovým rozšířením internetu jsme se v dalších letech zaměřili na antivirové, antispamové a bezpečnostní technologie. Vyústěním této činnosti bylo partnerství s významným hráčem na tomto poli – společností Symantec, uzavřené v roce 2001. V témže roce jsme poprvé překročili hranici ročního obratu 100 milionů Kč.

V roce 2002 došlo ke konsolidaci všech poboček do jedné provozovny firmy na adrese Oldřichova 52, Praha 2. Rozšiřujeme naše služby o call centrum poskytující technickou smluvní podporu 365 dní v roce. Naše CRM řešení je lokalizováno do dalších jazykových mutací a pokrýváme evropské pobočky našich klientů.

V roce 2006 byla dokončena stavba nového křídla kanceláří společnosti na adrese Oldřichova 52, Praha 2.

Příchod mobilních zařízení na platformě iOS a Android pro nás byl výzvou k tvorbě a portování našich aplikací na tyto operační systémy. Od roku 2011 tvoříme systémy propojující svět Lotus Notes / Domino a mobilní zařízení našich klientů stejně tak, jako aplikace výlučně pro tato zařízení. Od roku 2012 je naše společnost Apple Developer partnerem pro platformu iOS.